ราคาที่พัก
ชื่อ ขนาด
(Sqm)
ฤดู เดือน ราคา ดูรายละเอียด
โซน บ้านต้นไม้
วันธรรมดา
วันหยุด
1 พ.ย. 57 – 31 ม.ค. 58
1 พ.ย. 57 – 31 ม.ค. 58
2,500 บาท
3,000 บาท
ดูรายละเอียด
โซน บ้านรังนก
วันธรรมดา
วันหยุด
1 พ.ย. 57 – 31 ม.ค. 58
1 พ.ย. 57 – 31 ม.ค. 58
2,500 บาท
3,000 บาท
ดูรายละเอียด
โซน บ้านสวนส้มโอ
วันธรรมดา
วันหยุด
1 พ.ย. 57 – 31 ม.ค. 58
1 พ.ย. 57 – 31 ม.ค. 58
2,500 บาท
3,000 บาท
ดูรายละเอียด
 
   
หมายเหตุ :  

 

-  ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม

-  ราคาดังกล่าว สำหรับห้องพัก 1 ห้อง / 2 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

-  Check In 14.00 น.  Check Out 12.00 น.

-  ค่าบริการเตียงเสริม 500 บาท / 1 ท่าน (พร้อมอาหารเช้า)

-  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ปกครองโดยไม่ขอเตียงเสริม (ฟรี) ห้องละไม่เิกิน 1 ท่าน

-  ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

-  สัญญาณโทรศัพท์ มือถือ AIS เท่านั้น

 
ที่พัก
โซน บ้านต้นไม้
 
โซน บ้านรังนก
 
โซน บ้านสวนส้มโอ
 
 
อัลบัมภาพ